Colombia er en republik i det nordvestlige Sydamerika. Landet ligger ud til Stillehavet mod V og mod Det Caribiske Hav i NØ. I landets vestlige og centrale egne dominerer Andesbjergene og floddale landskabet, i V også store skovområder. I SØ er der lavland, sletter og regnskov.

Klimaet varierer fra tropisk til mere tempereret og køligt i højderne. Der er vulkansk aktivitet og hyppige jordskælv.

Landet har store forekomster af olie, naturgas, kul, guld, sølv, kobber, bly, kviksølv, mangan og smaragder samt et enormt potentiale for vandkraft. Den vigtigste landbrugsafgrøde er kaffe. Der dyrkes kokain og marihuana ulovligt.

Colombia lider fortsat under fattigdom, borgerkrig, korruption, vold, bortførelser og krig mod kokainkartellerne.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: