Haiti er en republik i Caribien ved Atlanterhavet og Caribiske Hav. Landet udgør den vestlige del af øen Hispaniola og grænser op til Den Dominikanske Republik. Gonâvabugten deler landet i to halvøer. Landskabet består af kalkstensbjergkæder, lavland, dale og mindre kystsletter. Koralrev ved kysterne.

Klimaet er tropisk med mest nedbør ved kysterne. Der er lidt køligere i højderne. Orkaner, tørkeperioder og jordskælv forekommer.

Over halvdelen af arbejdsstyrken er beskæftiget indenfor landbruget. Der dyrkes især kaffe, kakao og sukker til eksport samt majs, ris, bananer og søde kartofler til selvforsyning.

Haiti blev selvstændigt i 1804. Landet er et af de fattigste lande i verden og har svært ved at genrejse sig efter et meget voldsomt jordskælv i 2010.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: