Bahamas er en øgruppe i Atlanterhavet, NØ for Cuba og SØ for Florida (USA). Staten omfatter ca. 700 øer og mere end 2400 holme, klippeskær og koralrev. Øerne består af kalkbjergarter og er ret flade. Der er hverken vandløb eller floder. Bahamas er en øgruppe med begrænset vegetation.

Klimaet er tropisk, varmt og domineret af nordøstpassaten. Der falder store mængder af nedbør om sommeren.

Øernes naturresurser er begrænsede. Olie er dog en væsentlig eksportvare.

Bahamas er et af de rigeste lande i Caribien. Turisme og finanssektoren er af stor betydning for økonomien. Øgruppen er en del af The Commonwealth.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: