Sverige er et kongerige i Nordeuropa. Landet grænser op til Norge og Finland og har kystlinjer til Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Botniske Bugt. Landskabet er overvejende fladt eller let bakket lavland med store søer i S, bjerge i V og højfjeld i landets nordlige dele.
Klimaet er de fleste steder tempereret fastlandsklima med lange snerige vintre og lune somre. Længst mod syd er der dog kystklima, og i højfjeldet længst mod nord er der polarklima.
Sverige rummer store områder med nåleskov, som er grundlag for en omfattende produktion af træprodukter og papir. De vigtigste naturresurser er jernmalm, ædelmetaller, tømmer og vandkraft. Sverige har en højt udviklet industrisektor.
Sverige har som de øvrige skandinaviske lande en høj levestandard. Sverige er medlem af EU.
 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: