Storbritannien er et kongerige i NV-Europa. Landet omfatter England, Wales, Skotland og Nordirland samt en række mindre øer. I V og N består landskabet af højland, søer, floder, dale og en indskåret kystlinje mod Atlanterhavet. I S og Ø er der lavland og morænelandskab med floder, marskland og bakker.

Storbritannien har tempereret kystklima.

De vigtigste naturresurser er olie, kul og naturgas. Kvæg- og fåreholdet er stort. Der dyrkes sukkerroer, korn, kartofler, raps, frugt og grøntsager.

I 1800-tallet var Storbritannien et verdensomspændende imperium med mange kolonier. En del af kolonierne indgår nu i British Commonwealth of Nations. Storbritannien er medlem af NATO og EU, men står uden for det økonomiske og monetære samarbejde. I 2016 vedtog Storbritannien efter en folkeafstemning at forlade EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: