Schweiz er en forbundsrepublik i det centrale Europa. Landet er omgivet af Frankrig, Tyskland, Liechtenstein, Østrig og Italien. Landskabet udgøres af Alperne i S og Jurabjergene i NV. Centralt i landet findes en højslette. Der er mange store søer, bl.a. Bodensøen i NØ og Genevesøen i SV. Floderne Rhinen og Rhone har deres udspring i Schweiz.

Klimaet er tempereret fastlandsklima.

Landets vigtigste naturresurse er vandkraft. Der er et stort kvæghold. Industri, turisme, bank- og finansvæsen samt forsikringsvirksomhed er de største og vigtigste erhverv.

Schweiz er et meget rigt land med en høj levestandard. Landet er især kendt for at føre en konsekvent neutralitetspolitik og for at have et meget direkte demokrati. Siden 1972 har Schweiz haft en frihandelsaftale med EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: