Rusland er en republik, som udgør en stor del af Ø-Europa samt den nordlige og centrale del af Asien. Rusland grænser op til 14 lande og har kystlinjer til den nordlige del af Ishavet og Stillehavet. I V består landskabet af sletter adskilt fra den østlige del af Uralbjergene. Ø for Uralbjergene ligger Sibirien med lavland, plateauer og lave bjerge. I S og Ø består landskabet af højland med bjergkæder og aktive vulkaner. Der er mange store floder i Rusland.

Klimaet er overvejende tempereret fastlandsklima, men varierer meget. Der er tørt steppeklima i S, mere fugtigt klima i V, polarklima og tundra i N.

Rusland er rigt på naturressurser, bl. a. naturgas, olie, kul, mineraler, træ og fisk.

Fra 1917 til 1991 udgjorde Rusland den største del af Sovjetunionen. Rusland annekterede i 2014 den ukrainske halvø Krim, hvilket har skabt en international krise.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: