Polen er en republik i N-Europa. Landet har kyst ud mod Østersøen og grænser til Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine, Hviderusland, Litauen og Rusland. De indre dele af Polen er lavland, skov, floddale, sumpe og søer. Længst mod S hæver landet sig mod bjergkæden Karpaterne. Kysten består af sandstrande med høje klitter og laguner.

Der er tempereret fastlandsklima i det meste af landet, dog lidt mildere mod N.

Polen har rige forekomster af kul, kobber, svovl, sølv og naturgas. Landbrugsjord er også en vigtig naturresurse.

I perioden 1945-1989 var Polen kommunistisk og en del af Warszawa-pagten. Siden har landet gennemgået en udvikling fra planøkonomi til markedsøkonomi. Polen er i dag medlem af både NATO og EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: