Luxembourg er et storhertugdømme i det centrale Europa. Landet er en indlandsstat omgivet af Frankrig, Belgien og Tyskland. Landskabet består af de skovklædte bjerge Ardennerne i N og frugtbart græsland i S.

Klimaet er tempereret med milde vintre og kølige somre.

Finanssektoren er bærende for Luxembourgs økonomi. Turisme, jern- og stålindustri er også af væsentlig økonomisk betydning. Tidligere blev der udvundet store mængder jernmalm i Luxenbourg, men nu er minerne lukkede. I dag er landbrugsjord er den vigtigste naturresurse.

Luxembourg er med landets centrale placering i Europa et vigtigt finanscentrum. Omkring halvdelen af befolkningen er udlændinge. Levestandarden er høj. Luxembourg er medlem af EU og NATO.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: