Liechtenstein er et lille fyrstendømme i Alperne i det centrale Europa. Landet er en indlandsstat med grænser til Schweiz og Østrig. Landskabet består i Ø af højland med bjerge gennemskåret af dale, og i V af området omkring Rhinens øverste løb. Store områder er dækket af skov.

Liechtenstein har mildt, tempereret fastlandsklima.

Finansvæsen, bankvirksomhed, landbrug, kvægdrift, turisme, industri og frimærkesalg er bærende for økonomien. En stor del af arbejdstyrken er udlændinge fra Tyskland, Schweiz og Østrig.

Liechtenstein har et tæt økonomisk og politisk samarbejde med Schweiz, der varetager Liechtensteins udenrigspolitiske interesser. Landet har en høj levestandard.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: