Letland er en republik i NØ-Europa. Landet har kyst ud til Østersøen og landegrænser til Estland, Rusland, Hviderusland og Litauen. Landskabet er mest lavland med sletter, morænebakker, sandklitter, marskland, vådområder, floder, vandløb og søer. Ved Østersøen er der brede strande. Kysten er indskåret af Riga Bugten. Omkring 1/3 af Letlands areal er dækket af skov.

Letlands klima varierer mellem tempereret kyst- og fastlandsklima. Somrene er kølige, og vintrene er kolde og snerige.

Skovbrug, landbrug og fiskeri er af væsentlig betydning for landets økonomi. Industri og service er dog de vigtigste erhverv.

Letland var en republik i Sovjetunionen i perioden 1940-1991. I 2004 blev Letland medlem af NATO og EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: