Island er en republik i den nordlige del af Atlanterhavet. Islands landskab er et plateau med vulkaner, isbræer, smeltevands- og lavasletter.

Der er tempereret kystklima med kølige somre og milde vintre. De mange aktive vulkaner betyder, at der ofte sker vulkanudbrud, jordskælv og jøkelløb.

Landets vigtigste naturresurser er fisk, vandkraft og geotermisk energi. Store aluminiumsværker, turisme og landbrug er også væsentligt for økonomien.

Island var først under norsk og senere dansk herredømme. Landet opnåede fuldstændig uafhængighed i 1944. Historisk, økonomisk og politisk er Island tættere knyttet til Europa og de nordiske lande end til N-Amerika. Island er medlem af NATO og desuden af Nordisk Råd. Island har nære forbindelser til Grønland.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: