Den Irske Republik (Eire) omfatter det meste af øen Irland. Den NØ del, Nordirland, er et selvstyrende område under Storbritannien. Øen er omgivet af Det Irske Hav mod Ø og Atlanterhavet. Landskabet er især bakket lavland med sletter, dale, søer, floder og græsland. Ved kysterne hæver landskabet sig i højderygge. V-kysten er indskåret af dybe kløfter.

Der er et tempereret kystklima med milde, fugtige vintre og kølige, regnfulde somre. Omkring 80 % af Irlands areal anvendes til landbrug, især permanente græsgange.

De vigtigste naturresurser er naturgas, vandkraft, bly, zink, sølv og kobber samt landbrugsjord. Mejeribrug og fårehold er også væsentligt for økonomien.

Irland blev selvstændigt i 1921 efter en blodig borgerkrig. Irland er medlem af EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: