Republikken Hviderusland (Belarus) er en indlandsstat i Ø-Europa. Hviderusland lider fortsat af eftervirkningerne fra en atomkatastrofe i Tjernobyl i Ukraine i 1986. Landskabet består af kuperet lavland med bakker, store skov- og sumpområder, moser, søer og floder. Flere store områder er naturparker.

Der er tempereret fastlandsklima.

Industri, landbrug, skovbrug, husdyrhold, pelsdyravl og biavl er væsentlige for økonomien. Landet har kun mindre forekomster af råstoffer og mineraler. Tørv er en vigtig energikilde.

Hviderusland var en sovjetisk unionsrepublik i perioden 1919-1991, og landet har et russisk mindretal. Styret kritiseres ofte for at være diktatorisk og for brud på menneskerettighederne. I 2014 indgik Hviderusland og Kasakhstan en aftale med Rusland om oprettelse af en ny eurasisk union.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: