Estland er en republik i NØ-Europa ved Østersøen og Finske Bugt. Landet er det nordligste af de tre baltiske lande og omfatter øerne Saaremaa (Øsel), Hiiumaa (Dagø) og Muhu. Landskabet er overvejende fladt eller bakket lavland med sletter. Der er mange tørvemoser, store skovarealer, vandløb og flere store søer.

Der er tempereret kystklima i V og tempereret fastlandsklima i Ø.

Landets vigtigste naturresurser er olieskifer og skov. Skiferen anvendes bl.a. til elproduktion, og Estland er selvforsynende med elektricitet. Der eksporteres især møbler, træ, papir og cellulose samt tekstiler, kemikalier og maskiner.

I perioden 1940-1991 var Estland en sovjetisk republik, og Estland rummer stadig et stort russisk mindretal. I dag er Estland medlem af både NATO og EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: