Bosnien-Hercegovina er en republik på Balkanhalvøen i Sydøsteuropa. Landet ligger ud til Adriaterhavet og grænser op til Kroatien, Montenegro og Serbien. Landskabet er skovrigt og består især af kalkstensbjerge med dybe dale, stejle bjergsider, floder og flodsletter.

Klimaet er tempereret med kolde vintre og varme somre inde i landet. Ved kysten er klimaet subtropisk.

Landbrug, skovbrug, vandkraft, kvæg- og fårehold er væsentlige for økonomien. Landet har desuden betydelige forekomster af mineraler, bl.a. jernmalm, kul, kobber, krom, mangan, salt og bauxit.

Bosnien-Hercegovina var indtil 1992 en del af Jugoslavien. Borgerkrigen i 1992-1995 medførte en opdeling i en bosnisk-kroatisk og en serbisk del.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: