Belgien er et kongerige i Vesteuropa. Landet har kyst ud mod Nordsøen og grænser til Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Holland. De lavtliggende områder langs kysten er beskyttet mod oversvømmelse af diger. Størstedelen af Belgien er frugtbart landbrugsland. Den østlige del domineres af de skovklædte bjerge, Ardennerne.

Der er tempereret kystklima med milde vintre og ret kølige somre.

Belgien har få råstoffer, og forekomsterne af kul- og jernmalm er efterhånden udtømt.

Belgien rummer to store befolkningsgrupper med hvert sit sprog, flamlændere mod nord og valloner mod syd. Landet er inddelt i tre regioner: Flandern, Vallonien og Bruxelles. Landets hovedstad, Bruxelles, er hovedsæde for både EU og NATO.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: