Yemen er en republik i SV-Asien. Landet ligger længst mod SV på Den Arabiske Halvø med kystlinjer til Det Røde Hav i V og Det Indiske Ocean mod S og SØ samt landegrænser til Saudi-Arabien mod N og Oman mod NØ. Landskabet er bjergrigt højland og ørken samt smalle, flade kystsletter.

Klimaet er varmt og tørt. I bjergene dog mere tempereret.

Landets vigtigste naturresurser er olie, fisk, salt, kobber, guld, bly, nikkel og zink. Landbruget er kunstvandet, og der dyrkes ris, kaffe, bomuld, korn, kartofler, grøntsager, frugt og tobak.

Yemen blev dannet i 1990, da Sydyemen og Nordyemen blev slået sammen. Yemen er et meget fattigt land.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: