Usbekistan er en republik i Centralasien. Landet har grænser til Kasakhstan, Turkmenistan, Afghanistan, Tadsjikistan og Kirgisistan. Landskabet består af ørken, stepper og floder. Der er højland i NV og bjerge mod Ø. Aralsøen ligger i den nordlige del af landet.

Der er tempereret fastlandsklima med tørre, varme somre og kølige vintre.

En stor del af befolkningen er beskæftigede indenfor landbruget. Kvæg- og fåreholdet er stort, og der dyrkes blandt andet bomuld, ris, hvede, grøntsager og frugt. Kunstvanding er nødvendigt mange steder. De vigtigste naturresurser er naturgas, guld, olie, kul, kobber, sølv, uran, bly og vandkraft.

Usbekistan var en republik i Sovjetunionen indtil 1991.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: