Turkmenistan er en republik i den vestlige del af Centralasien. Landet er en indlandsstat ved Kaspiske Hav med landegrænser til Kasakhstan, Usbekistan, Afghanistan og Iran. Størstedelen af landet udgøres af Karakum-ørkenen. Der er lave bjerge i V, bjergkæden Kopet Dag i S langs grænsen til Iran, floden Amu Darja i NØ og en lav slette ved Kaspiske Hav i V.

Der er tørt, tempereret fastlandsklima med kolde vintre og meget varme somre.

De vigtigste naturresurser er olie, naturgas, mineraler og salte. Landbruget er kunstvandet, og der dyrkes især bomuld til eksport samt majs, meloner, vindruer og hvede. Fåreholdet er stort.

Turkmenistan var en sovjetisk republik fra 1924 til Sovjetunionens opløsning i 1991.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: