Sydkorea er en republik, som udgør den sydlige del af Koreahalvøen. Grænse til Nordkorea og kystlinjer til Gule Hav i V, Koreastrædet mod S og det Japanske Hav i Ø. Landskabet består især af lave bjerge, højdedrag og sletter. Nåleskov samt lavland, løvskov og en stærkt indskåret kyst i S.

Der er tempereret fastlandklima med monsunregn, varme somre og tørre, kølige vintre i N. I S er klimaet subtropisk.

Landets vigtigste naturresurser er fisk, kul og nogle få mineraler. Der dyrkes ris, byg, sojabønner, kartofler, yams, tobak og bomuld, og der produceres silke. Industri og fiskeri er de vigtigste erhverv. Korea har en stor elektronik, bil- og skibsindustri.

Koreahalvøen blev delt i Nordkorea og Sydkorea efter Koreakrigen 1950-1953. Forholdet mellem de to lande er anspændt.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: