Saudi-Arabien er et kongerige i SV-Asien, der udgør størstedelen af den Arabiske Halvø. Landet har kyst ud mod Røde Hav og Persiske Bugt samt landegrænser til Jordan, Irak, Kuwait, Qatar, Forenede Arabiske Emirater, Oman og Yemen. Landskabet består mest af plateauer og stepper. I SV er der bjerge.

Der er tørt og varmt tropisk klima med store temperatursvingninger i døgnet. Der falder næsten ingen nedbør.

Landet er rigt på naturresurser, hvoraf de vigtigste er olie og naturgas. Størstedelen af eksportindtægterne kommer fra oliesektoren. Landbruget, der i det meste af landet er kunstvandet, beskæftiger en stor del af befolkningen.

Saudi-Arabien har et konservativt og religiøst styre.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: