Qatar er et emirat på en lille halvø i Den Persiske Bugt. Landeskabet er fladt og består overvejende af gold sandørken. Der er ingen søer eller vandløb og kun meget begrænset vegetation længst mod N.

Der er tropisk klima og falder næsten ingen nedbør. Sandstorme forekommer hyppigt.

Qatar er et af verdens rigeste lande, hvilket især skyldes indtægter fra olieudvinding. Der er et begrænset landsbrug, som er kunstvandet.Traditionelt var perledykning, fiskeri og kvægdrift vigtige erhverv.

Gæstearbejdere, især mænd, udgør omkring 3/4 af befolkningen, hvilket tydeligt afspejler sig i befolkningens sammensætning. Kvinder og børn er stærkt i undertal, mens mænd i den erhvervsaktive alder udgør størstedelen af befolkningen.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: