Pakistan er en republik i S-Asien ved Det Arabiske Hav. Grænser til Iran, Afghanistan, Kina og Indien. Landskabet består af høje bjergkæder i N, plateauer, ørkenområder og bjerge i V samt store flodsletter ved Indusfloden i Ø og S.

Pakistans sydlige del har tørt tropisk klima. Mod N er der køligere og regnfuldt subtropisk klima. Hyppige jordskælv.

Landets vigtigste naturresurser er naturgas, kul, vandkraft og landbrugsjord. Der dyrkes især bomuld, sukker og tobak til eksport samt ris, hvede, kartofler og grøntsager til selvforsyning. Stort husdyrhold.

I 1947 blev Pakistan uafhængigt fra Storbritannien og delt i Vest- og Østpakistan. Østpakistan løsrev sig i 1971 og dannede staten Bangladesh. Pakistan har uløste konflikter med Indien om Kashmir.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: