Oman er et sultanat på Den Arabiske Halvø. Landet har kystlinier til Omanbugten og Det Arabiske Hav i Ø. I V grænser landet op til Yemen, Saudi-Arabien og De Forende Arabiske Emirater. Oman omfatter også to enklaver N for De Forenede Arabiske Emirater ved Hormuzstrædet. Landskabet består især af bjerge og flad ørken samt oaser, dale, lavland og frugtbare kystsletter.

Der er tropisk ørken i det meste af landet, dog fugtigere ved kysten. Subtropisk klima i bjergene. Monsunregn længst mod S.

Olie og naturgas samt landbrug og fiskeri er af afgørende betydning for økonomien.

Oman har i løbet af de sidste 40-50 år gennemgået en udvikling fra et isoleret land til et mere åbent og moderne land.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: