Mongoliet er en republik i den nordlige del af Centralasien. Landet er en stor indlandsstat omgivet af Rusland og Kina. Landskabet består af bjergkæder og store søer i NV, Gobiørkenen i S samt højsletter, skov og græsstepper.

Der er tempereret fastlandsklima med store temperatursvingninger. Vintrene er lange og kolde. Nedbøren er begrænset og aftagende mod S.

Landets vigtigste naturressurser er kul, kobber, molybdæn, guld og andre råstoffer samt landbrugsjord. Husdyrholdet er meget stort.

I år med tørke og hårde vintre er landet afhængigt af økonomisk bistand. Mongoliet løsrev sig fra Kina i 1911, men blev først selvstændigt flere år senere.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: