Libanon er en republik i SV-Asien. Landet har kystlinie til Middelhavet og grænser til Israel og Syrien. Landskabet består af to bjergkæder, der deles af Bekka-dalen. Langs kysten er en smal stribe frugtbart lavland.

Klimaet varierer fra subtropisk klima med varme somre og milde, regnfulde vintre ved kysten til meget tørkepræget inde i landet.

Libanon har få naturresurser. Både kystsletten og Bekaa-dalen er dog opdyrket. Fiskeriet er begrænset. Intensiv skovhugst i bjergene har medført erosion.

I perioden 1975-1990 var Libanon hærget af borgerkrig, og fra 1976 til 2005 havde Syrien besat en stor del af landet. Libanon lider fortsat under spændinger mellem de forskellige befolkningsgrupper. I 2014 modtog Libanon over én million syriske flygtninge.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: