Kuwait er et emirat på Den Arabiske Halvø i SV-Asien. Landet ligger ved Persiske Bugt mellem Irak og Saudi-Arabien. Landskabet består overvejende af ørken.

Klimaet er subtropisk og ørkenpræget med hede somre og kølige vintre. Sandstorme forekommer hyppigt

Udvinding og eksport af olie er bærende for økonomien. Kuwait rummer ca. 1/10 af verdens samlede oliereserver, og er som følge deraf et rigt land.

Kuwait var fra 1990 besat af nabolandet Irak, indtil internationale styrker i 1991 (Golfkrigen) tvang Irak til at trække sig ud af landet. Krigen forårsagede omfattende ødelæggelser på flere olieanlæg, veje, hospitaler, skoler og mange andre bygninger i Kuwait.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: