Jordan er et kongerige i SV-Asien. Landet ligger på den Arabiske Halvø med grænser til Irak, Israel, Vestbredden, Saudi-Arabien og Syrien samt en meget kort kyststrækning ved Aqabubugten i Røde Hav. I Ø består Jordans landskab af et plateau med stepper og ørken. Langs den vestlige grænse løber Jordanfloden fra Genesaret Sø til Døde Hav.

Der er subtropisk klima med størst nedbør i NV. Klimaet er mere ørkenagtigt i Ø.

Jordan har store forekomster af fosfat men ellers få naturresurser. Landet har begrænsede vandresurser, og kunstvanding er af afgørende betydning for landbruget.

I perioden 1949-1967 var Vestbredden en del af Jordan. I dag er området under israelsk og palæstinensisk styre. Jordan lider under udbredt fattigdom og høj arbejdsløshed.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: