Cambodja er et kongerige i Sydøstasien ved Thailandbugten. Landet grænser op mod Thailand, Vietnam og Laos. I Ø består landskabet af højland dækket af løvskov, i SV bjerge dækket af regnskov. Den centrale del af landet består af en stor slette, rismarker, bambusskove, græsland, søen Tonle Sap og floden Mekong.

Der er tropisk klima med monsunregn i perioden maj-november.

Landbrug, især risdyrkning, beskæftiger over halvdelen af den erhvervsaktive befolkning. Skovbrug, fiskeri og eksport af gummi er vigtigt for landets økonomi. Der udvindes fosfat og ædelstene.

Cambodja har været hærget af blodig borgerkrig og er et af verdens fattigste lande. Cambodja er afhængig af økonomisk bistand fra andre lande.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: