Brunei er et sultanat i Sydøstasien. Landet ligger på nordvestkysten af Borneo ved Det Sydkinesiske Hav og Brunei-bugten. Brunei består af to enklaver, der er skilt fysisk fra hinanden af Malaysia. Størstedelen af landet er dækket af regnskov. I V er der bakket lavland og en smal, sumpet kystslette. I Ø er der mere bjergrigt.

Klimaet er tropisk, varmt og fugtigt med en stor årlig nedbørsmængde.

Olie og gas er landets vigtigste naturresurser. Produktionen af olie og gas bidrager til over halvdelen af BNP og udgør over 90 % af eksportindtægterne.

Brunei er et af verdens rigeste lande og har et forholdsvis veludviklet velfærdssystem. Sultanen ejer formelt den store nationale formue.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: