Bhutan er et kongerige i det østlige Himalaya i Sydasien. Landet er en indlandsstat mellem Kina og Indien. Landet er bjergrigt med frugtbare sletter og dale centralt i landet. I S lavland, skråninger, skov og savanne.

Klimaet varierer fra alpint og koldt i N til tropisk og varmt i S. Der er mere tempereret med kolde vintre og varme somre centralt i landet.

Landbruget og kvægdrift beskæftiger omkring halvdelen af den erhvervsaktive befolkning. Eksport af elektricitet (vandkraft) er en væsentlig indtægtskilde. De øvrige naturresurser udnyttes kun i ringe grad.

Bhutan er et af verdens fattigste lande og er meget afhængig af økonomisk bistand. Landet har årlige kvoter for turister.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: