Bangladesh er en republik i Sydasien. Landet ligger ved Bengalske Havbugt med grænser til Indien og Burma (Myanmar). Terrænet består af lavland med flodsletter og deltaområder ved de store floder Ganges og Brahmaputra, mangroveskove og -sumpe samt skovklædte højdedrag og bjerge i SØ.

Klimaet er tropisk med milde, tørre vintre og varme somre med meget store mængder af nedbør (monsunregn). Oversvømmelser, orkaner og andre naturkatastrofer hærger landet.

Landbruget er det dominerende erhverv, og over 2/3 af landet dyrkes. Andre væsentlige naturresurser er olie, naturgas og fisk.

Bangladesh, det tidligere Østpakistan løsrev sig fra Pakistan, i 1971. Bangladesh er et af de allerfattigste lande i verden.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: