Afghanistan er en republik i Sydvestasien. Landet er en indlandsstat omgivet af Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kina. Afghanistan er et land med bjerge, gletsjere, dale, sletter, ørkener og med begrænset adgang til ferskvand.

Afghanistan har tempereret fastlandsklima med ekstreme temperatursvingninger. Der er varme, tørre somre og kolde, snerige vintre.

Landbruget bidrager til over halvdelen af BNP og beskæftiger ca. 3/4 af arbejdsstyrken. De vigtigste landbrugsområder er dalene og sletterne i nord og sydøst.

Afghanistan er et af verdens fattigste land og har i mange årtier været præget af krig. Danmark har deltaget med styrker i den internationale koalition mod Taleban.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: