Zimbabwe er en republik i det sydlige Afrika. Landskabet består af højland og skovsavanne centralt i landet, bjerge i Ø, højsletter med græssavanne mod S og N samt lavland og halvørken længst mod SØ.

Klimaet er tempereret i højlandet og tropisk i lavlandet. Der er regntid fra november til marts.

Landets vigtigste naturresurser er kul, guld, asbest, jern, nikkel, kobber, sølv, kobolt, tin og krom. Landbruget er det vigtigste erhverv. Der holdes kvæg og dyrkes majs, hvede, hirse, jordnødder, grøntsager, tobak, kaffe, sukker og bomuld.

Zimbabwe fik selvstændighed i 1980. Landet er præget af økonomisk krise og politisk uro.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: