Vestsahara er et område i NV-Afrika med kyst ud mod Atlanterhavet. Vestsahara grænser op til Marokko, Algeriet og Mauretanien. Landskabet består af flad ørken, der hæver sig til plateauer mod Ø og NØ.

Klimaet er tørt og ørkenpræget. Der er ofte tåge ved kysten.

Landets vigtigste naturresurser er fosfat, fisk og jern.

Vestsahara har været besat og annekteret af Marokko i mange år. Indtil 1979 havde Mauretanien besat en del af landet. Frihedsbevægelsen Polisario udråbte Vestsahara som en uafhængig og selvstændig republik (Saharawi Arabiske Demokratiske Republik) i 1976. Polisario og Marokko indgik en våbenhvile i 1991, men konflikten eksisterer fortsat.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: