Sydsudan er en republik i Ø-Afrika. Landet har grænser til Sudan, Etiopien, Kenya, Uganda, Congo (demokratisk) og Den Centralafrikanske Republik. Landskabet består af sletter og savanne i N, højland og bjerge i S, regnskov og sumpe i SV og lavland i Ø. Den Hvide Nil skaber et stort, fladt sumpområde centralt i landet.

Klimaet er tropisk. Mest nedbør i S.

De vigtigste naturresurser er frugtbart landbrugsjord, olie, vandkraft og en række mineraler. Husdyrholdet er stort.

I 2011 blev Sudan delt i det nuværende Sudan og Sydsudan. Landet er hærget af mange års borgerkrig mellem det arabisk-muslimske nordlige Sudan og det kristne Sydsudan. I 2014 var der fortsat kampe i Sydsudan, og over én million mennesker var fordrevet fra deres hjem.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: