Seychellerne er en republik i den vestlige del af Det Indiske Ocean Ø for Afrika. Landet omfatter omkring 115 øer, hvoraf den største er Mahé. De større øer har smalle kyststriber og strande samt et indre højland af granit. Mange af de mindre øer er atoller eller koralrev.

Klimaet er tropisk og hedt med store mængder nedbør. Dog mere tørt og køligere i perioden maj til oktober.

Turisme og landbrug er de vigtigste erhverv. Inden for landbruget dyrkes der kopra, kanel, kokosnødder, te, maniok og sødkartofler. Fiskeri og udvinding af fosfat er også vigtige erhverv i landet.

Seychellerne har tidligere været en britisk koloni. Landet blev selvstændigt i 1976.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: