Sao Tome og Principe er en lille ørepublik i Guineabugten ud for V-Afrikas kyst. Landet omfatter de to øer São Tomé og Príncipe samt nogle få mindre øer. Øerne er af vulkansk oprindelse og bjergrige med tæt regnskov på de SV-skråninger.

Klimaet er fugtigt og tropisk. Mængden af nedbør er størst i SV og aftager mod NØ.

Landbruget er bærende for landets økonomi. De vigtigste salgsafgrøder er kakao, kaffe, kopra, palmeolie og kokosnødder. Oliereserver i havet mellem østaten og Nigeria og salg af fiskerirettigheder er også væsentlige indtægtskilder for landet.

Indtil 1975 var Sao Tome og Principe en portugisisk koloni.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: