Niger er en republik i V-Afrika. Landskabet udgøres af Saharaørkenen og flade plateauer i N, bjerge centralt i landet, Ténéréørkenen og buskstepper i Ø og savanne i S. Nigerfloden løber gennem landets sydvestlige del.

I nordlige del af landet er der tropisk klima med ørken og busksteppe. Længst mod S savanne med regnperiode i juni-september. Store variationer i nedbøren.

De vigtigste naturresurser er uran, fosfat, natron og salt samt landbrugsjord. Der dyrkes bl.a. vignabønner, jordnødder, bomuld, ris, majs, hirse, durra, maniok og løg. Stort kvæghold. Omkring 80 % af den erhvervsaktive befolkning er beskæftiget med landbrug og kvægavl.

Fransk koloni frem til 1960. Niger er et af verdens fattigste lande.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: