Namibia er en republik i SV-Afrika. Landet har kyststrækning til Atlanterhavet og grænser til Sydafrika, Botswana, Zambia og Angola. Langs kysten består landskabet af Namibørkenen, og i Ø af Kalahariørkenen, stepper og savanne. Indlandsdelta med sumpområder i NØ. Mellem Namib- og Kalahariørkenen hæver landskabet sig til kalk- og sandstensplateauer.

Der er tørt tropisk klima i landet. Der er dog mere køligt ved kysten pga. den kolde Benguelastrøm.

Landets vigtigste naturresurser er store forekomster af diamanter, uran, kobber. Stort kvæg- og fårehold samt fiskeri.

Namibia var tidligere tysk koloni, derefter mandatområde under Sydafrika. Landet blev selvstændigt i 1990. Der er store sociale og økonomiske forskelle.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: