Mauretanien er en republik i NV-Afrika. Landskabet er fladt og består overvejende af ørken (Sahara) med vandreklitter, flyvesand, plateauer og klipper. Den sydligste del af landet er mere frugtbart med savanne, busksteppe og lavland omkring Senegal-floden.

Der er tropisk klima med ekstreme temperatursvingninger og begrænset nedbør. Sandstorme og længere perioder med tørke forekommer.

Landets vigtigste naturresurser er fisk og jern. I S og i oaserne dyrkes der bl.a. hirse, ris, jordnødder, dadler, hvede, tobak og durra. Stort kvæghold i år med nedbør. Uudnyttede forekomster af diamanter og olie samt begrænset udvinding af kobber, salt og fosfat.

Mauretanien var fransk koloni indtil 1960.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: