Lesotho er et kongerige i den sydlige del af Afrika. Landet er en indlandsstat helt omgivet af Sydafrika. Landskabet er domineret af høje bjerge og højsletter samt frodige dale i NV og V.

Klimaet er subtropisk med kølige perioder i højlandet.

Landet vigtigste naturresurse er vandkraft, der især eksporteres til Sydafrika. Diamantudvinding, landbrug og turisme er også af væsentlig betydning for økonomien. En stor del af de erhvervsaktive mænd arbejder i Sydafrika.

Lesotho er både politisk og økonomisk afhængigt af Sydafrika. Politisk uro i slutningen af 1990'erne har resulteret i økonomisk tilbagegang. Over 1/4 af den voksne befolkning er smittet med hiv/aids.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: