Djibouti er en republik i Østafrika ved Adenbugten og indsejlingen til Det Røde Hav. Djiboutis landskab består af lavtliggende sand- og klippeørken, bjerge, højsletter og saltsøer. Saltsøen Assal er Afrikas laveste punkt (- 173 m).

Djibouti er et af verdens varmeste og tørreste lande. Klimaet er ørkenagtigt. Hyppige små jordskælv.

Landet har få naturresurser. Der udvindes dog salt fra saltsøer, og der er et stort husdyrhold. Økonomien bygger især på handel, service og transport via havnen og jernbanen mellem Djibouti og Addis Abeba (Etiopien).

Tidligere fransk koloni indtil 1977, hvor landet blev selvstændigt. Djibouti er et fattigt og politisk ustabilt land, som får økonomisk bistand, især fra Frankrig og Saudi Arabien.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: