Burkina Faso er en republik i Vestafrika. Landet er en indlandsstat og ligger mellem Elfenbenskysten, Ghana, Mali, Niger, Benin og Togo. Landskabet er ret fladt og består af et grundfjeldsplateau gennemskåret af floder, sandstensplateauer i SV, stejle skrænter i Ø og SØ og tør savanne i N. Omkring 1/5 af landets areal er dækket af skov.

Klimaet er tropisk. Der er uregelmæssige regntider og lange tørkeperioder.

Størstedelen af den erhvervsaktive befolkning er beskæftiget indenfor landbruget. Landet har små forekomster af guld og fosfat.

Burkina Faso er et af verdens fattigste lande, og er i høj grad afhængig af økonomisk bistand fra andre lande. Landet var indtil 1960 en fransk koloni.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: