Geografi

 • Dyrket land
 • Landareal

Energi

 • Elektricitet, produktion
 • Energiforbrug pr. indbygger
 • Naturgas, produktion
 • Råolie, produktion
 • Stenkul, produktion

Infrastruktur

 • Internetbrugere
 • Mobil abonnementer
 • Personbiler

Erhverv og økonomi

 • Arbejdsløshed
 • BNP pr. indbygger
 • Primære erhverv
 • Sekundære erhverv
 • Tertiære erhverv

Befolkning og sundhed

 • Befolkningsudvikling
 • Bybefolkning (Urbanisering)
 • Forventet levetid: Kvinder
 • Forventet levetid: Mænd
 • Fødselsrate
 • HDI-index
 • Indbyggertal
 • Spædbørnsdødelighed
 • Sygesenge