CopyDan forbehold

Materialet på GeoTema må udelukkende kopieres af skoler, institutioner og virksomheder, som har indgået en aftale med Copydan og kun efter Copydans til enhver tid gældende regler. Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Læs om CopyDans regler for kopiering her.