Venezuela er en forbundsrepublik i den nordlige del af Sydamerika. Landet har kyst ud mod Det Caribiske Hav og den nordlige del af Atlanterhavet. Venzuela grænser op til Colombia, Brasilien og Guyana. Landskabet består af bjerge, lavland, højsletter, savanne, buskstepper, mangrovesumpe og regnskov.

Klimaet er overvejende tropisk, dog mere tempereret i højderne.

Landets vigtigste naturresurser er olie, naturgas, jern, guld, diamanter, kobber, bauxit, zink, kul, nikkel og vandkraft. De vigtigste landbrugsprodukter er kvæg, kaffe, kakao, bomuld, ris, sukkerrør, majs, bønner og bananer. Eksport af olie er bærende for landets økonomi.

Venezuela var en spansk koloni, indtil landet opnåede selvstændighed i 1821. Landet er præget af politisk uro.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: