Uruguay er en republik i den sydøstlige del af Sydamerika. Landet er afgrænset af Argentina mod V, Brasilien mod NØ og Atlanterhavet mod S. Landskabet består af lavland, bakker og græssletter samt lave bjerge i NØ mod grænsen til Brasilien. Der er mange søer og tre store flodsystemer i landet. Ved kysten er der laguner og sumpe.

Klimaet er fugtigt og tempereret til tropisk med varme somre og milde vintre.

Kvæg- og fåreholdet er af stor økonomisk betydning, og der eksporteres både uld, skind, kød og mejeriprodukter. Der dyrkes ris, hør, majs, citrusfrugter og tobak. Landet har ingen mineraler af betydning.

Urugay var styret af militæret indtil 1985. I forhold til de andre lande i Sydamerika er Urugay ret velstående.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: