Brasilien er en republik i det østlige Sydamerika ud til Atlanterhavet. Landet er verdens femte største og udgør næsten halvdelen af kontinentet.

Landskabet består af bjerge, bakket højland bevokset med savanne, verdens største tropiske regnskovsområde i lavlandet omkring Amazonas, plateauer med løvskov og savanne, sumpet lavland og frugtbare sletter.

Klimaet er tropisk. Der er tørt i højlandet i NØ og meget fugtigt i Amazonas regnskov.

Brasilien er meget rigt på naturresurser. De vigtigste er olie, bauxit, guld, jern, mangan, nikkel, kobber, tin, uran, vandkraft og tømmer. Landbruget beskæftiger omkring 1/4 af den erhvervsaktive befolkning. Der dyrkes og eksporteres især kaffe.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: